Fundacja Korpus Kadetów RP
KONTO:
PLN 7817 5000 1200 0000 0029 8789 67

USD 3317 5000 1200 0000 0029 8790 01

EUR 6717 5000 1200 0000 0029 8790 68

KRS: 0000561239

REGON: 361776100

NIP: 7010490707
Semper Fidelis
Król Polski Stanisław
August Poniatowski -
założyciel Akademii
Szlacheckiej Korpusu
Kadetów tzw. Szkoły
Rycerskiej /1765/.
Książę Adam Kazimierz
Czartoryski - pierwszy
komendant Szkoły Rycerskiej
/1766/.
Marszałek Polski
Józef Klemens Piłsudski -
zatwierdził Święto Korpusu
Kadetów dnia 21 maja.
Generał broni
Władysław Albert Anders -
utworzył w Palestynie
Junacka Szkołę Kadetów
/1942/.
Odznaka KORPUSU KADETÓW NR 3 (Rawicz)
Odznaka KORPUSU KADETÓW NR 1 (Łobzów-Lwów)
Odznaka KORPUSU KADETÓW NR 2 (Modlin-Chełmno-Rawicz)
KONTO
PLN 7817 5000 1200 0000 0029 8789 67
USD 3317 5000 1200 0000 0029 8790 01
EUR 6717 5000 1200 0000 0029 8790 68

Michał Łabaz