Darczyńcą Fundacji Korpus Kadetów RP jest osoba fizyczna, firma lub instytucja, która przekaże darowiznę pieniężną w dowolnej walucie dokonując wpłaty na konto Fundacji.
1 Darowizny będą przeznaczone na wsparcie inicjatyw Statutowych prowadzonych bezpośrednio przez Fundację w tym na utworzenie niepublicznej szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z elementami internatu pod nazwą Społeczne Liceum 1 Warszawski Korpus Kadetów im. Króla Polskiego Bolesława Chrobrego, prowadzenie jej i zapewnienie środków na działalność oraz permanentny rozwój.
2 Darowizny mogą być wnoszone okazjonalnie i bez pisemnego zobowiązania. Na prośbę Darczyńcy Fundacja może zawrzeć pisemną umowę określającą warunki współpracy.
3 Fundacja ustanawia następujące tytuły honorowe wraz z kryteriami ich przyznania:
a) OSOBY FIZYCZNE
4 "Donator Fundacji"- wpłata kwoty powyżej 6.000 zł.
w ciągu 12 miesięcy - imienny dyplom;
5 "Przyjaciel Fundacji"- wpłata kwoty powyżej 12.000 zł.
w ciągu 12 miesięcy - imienny dyplom;
6 "Dobrodziej Fundacji"- wpłata kwoty powyżej 24.000 zł.
w ciągu 12 miesięcy - imienny dyplom;
7 "Brązowy Kadet Fundacji"- wpłata powyżej 48.000 zł.
w ciągu 12 miesięcy - statuetka z certyfikatem wręczana podczas uroczystej gali;
8 "Srebrny Kadet Fundacji"- wpłata powyżej 84.000 zł. w ciągu 12 miesięcy - statuetka z certyfikatem wręczana podczas uroczystej gali;
9 "Złoty Kadet Fundacji"- wpłata powyżej 120.000 zł. w ciągu 12 miesięcy - statuetka z certyfikatem wręczana podczas uroczystej gali;
10 "Mecenas Fundacji"- jednorazowa wpłata powyżej 500.000 zł. - odznaka z certyfikatem wręczana podczas uroczystej gali oraz imienna srebrna tabliczka w budynku Społecznego Liceum 1 Warszawski Korpus Kadetów im. Króla Polskiego Bolesława Chrobrego w skrócie SL 1WKK, udział za osobista zgodą w Kolegium Honorowym Fundacji;
11 "Patron Fundacji"- jednorazowa wpłata powyżej 1.000.000 zł. - odznaka z certyfikatem wręczana podczas uroczystej gali oraz imienna złota tablica w budynku SL 1WKK, udział za osobista zgodą w Kolegium Honorowym Fundacji;
b) OSOBY PRAWNE
12 "Donator Fundacji"- wpłata powyżej 12.000 zł. w ciągu 12 miesięcy - imienny dyplom;
13 "Przyjaciel Fundacji"- wpłata powyżej 24.000 zł. w ciągu 12 miesięcy - imienny dyplom;
14 "Dobrodziej Fundacji"- wpłata powyżej 36.000 zł. w ciągu 12 miesięcy - imienny dyplom;
15 "Brązowy Kadet Fundacji"- wpłata powyżej 50.000 zł.
w ciągu 12 miesięcy - statuetka z certyfikatem wręczana podczas uroczystej gali;
16 "Srebrny Kadet Fundacji"- wpłata powyżej 100.000 zł.
w ciągu 12 miesięcy - statuetka z certyfikatem wręczana podczas uroczystej gali;
17 "Złoty Kadet Fundacji"- wpłata powyżej 200.000 zł.
w ciągu 12 miesięcy - statuetka z certyfikatem wręczana podczas uroczystej gali;
18 "Mecenas Fundacji"- jednorazowa wpłata powyżej 500.000 zł. - odznaka z certyfikatem wręczana podczas uroczystej gali oraz srebrna tabliczka na budynku SL 1WKK, udział w kolegium honorowym SL 1WKK;
19 "Patron Fundacji"- jednorazowa wpłata powyżej 1.000.000 zł. - odznaka z certyfikatem wręczana podczas uroczystej gali oraz złota tablica na budynku SL 1WKK, udział w kolegium honorowym SL 1WKK;
20 Zarząd Fundacji może zdecydować o przyznaniu honorowego tytułu "Darczyńcy Fundacji" osobie fizycznej, która regularnie wnosi drobne darowizny w okresie dłuższym niż 12 miesięcy.
21 Fundacja,w porozumieniu z Darczyńcami i za ich zgodą, może zamieszczać informacje dotyczące Darczyńców na własnej stronie internetowej i/lub w materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących działalności Fundacji oraz SL 1WKK.
22 Lista honorowych darczyńców będzie prowadzona i uaktualniana na stronie internetowej Fundacji i SL 1WKK.
Semper Fidelis
Król Polski Stanisław
August Poniatowski -
założyciel Akademii
Szlacheckiej Korpusu
Kadetów tzw. Szkoły
Rycerskiej /1765/.
Książę Adam Kazimierz
Czartoryski - pierwszy
komendant Szkoły Rycerskiej
/1766/.
Marszałek Polski
Józef Klemens Piłsudski -
zatwierdził Święto Korpusu
Kadetów dnia 21 maja.
Generał broni
Władysław Albert Anders -
utworzył w Palestynie
Junacka Szkołę Kadetów
/1942/.
Odznaka KORPUSU KADETÓW NR 3 (Rawicz)
Odznaka KORPUSU KADETÓW NR 1 (Łobzów-Lwów)
Odznaka KORPUSU KADETÓW NR 2 (Modlin-Chełmno-Rawicz)
KONTO
PLN 7817 5000 1200 0000 0029 8789 67
USD 3317 5000 1200 0000 0029 8790 01
EUR 6717 5000 1200 0000 0029 8790 68

Michał Łabaz